Уважаеми Клиенти, Поради голямата натовареност на сайта, моля финализирайте поръчките си в рамките на 2 часа. В противен случай, количествата на продуктите във Вашата кошница ще бъдат освободени за други клиенти!

Избор на въдица за фидер риболов

Posted by pepi 15/12/2020 0 Comment(s) Избор на оборудване,

Избор на въдица за фидер риболов

 

 

Как да изберем подходящата фидер въдица?

Фидер риболова успява да придобие все по-голяма популярност. Той привлича със своята ефективност и практичност. На река или езеро , на малка и голяма дълбочина , риболов на близка или далечна дистанция , практически във всички условия , фидер риболова позволява успешно да се ловят всякакви мирни риби.
Необходимото оборудване за фидер риболов е много достъпно : въдица , макара , влакно , хранилка и кукичка . Важна роля играе фидер въдицата, може би най-важният  фактор в този вид риболов е самата тя . Затова е необходимо да отделите малко време, за да разберете , на какво трябва да обърнете внимание при избора си.

 

Сега ще ви разкажем на какво да обърнем внимание при избора на фидер въдица

При избора и покупката е необходимо да знаете приложението на дадената въдица и нейните параметри . Този избор ще ви помогне да имате комфортен и резултатен риболов. Преживяване , което да ви носи много  положителни емоции.


 

Дължина на въдицата

Има въдици с различна дължина и тест . Варират от 2,4 м. къси „пикер“ за риболов на близка дистанция и въдици до 4,5 м. за  специализиран риболов на големи дистанции или риболов на река . Най-разпространени са в размерите от 3,3 ; 3,6 ; 3,9; 4,2 метра.

Необходимо е да се отбележи ,че по-голямата дължина е предпоставка за достигане на големи дистанции. Разбира се има и други фактори като , техника на замятане , строй, материала на бланката, влакно , водачи , използвана хранилка и т.н. Също така по-дългите въдици се препоръчват  и при риболова на реки и канали. Водното течение оказва натиск върху влакното .Колкото по-високо се намира върха от водата , толкова по-добре . С тази техника  успяваме  да ловим с по-мек връх за по-голяма чувствителност  дори и с по-лека хранилка . Голямата дължина ни помага да прекараме хранилката през прагове и да я изкараме от ями. С повдигане на високо и бързо навиване с макарата,  отлепяме хранилката от дъното и тя успява да премине препятствието.
Разбира се , голямата дължина има и своите недостатъци . По-голямо тегло заради дължината и наличието на повече материал за специфичния риболов , който се практикува с нея. Увеличена транспортна дължина и големина на габаритите. И не на последно място не е удобна за риболов под дървета и надвиснали клони , които не са необичайни за реката.

 

Тест на фидер въдиците

Това е препоръчителното тегло на тежестта , която можем да използваме заявена от производителя . Разбира се можем да използваме и по-тежка или лека тежест . Комфортно замятане , обаче можем да правим в заявените граници. По правило , производителя заявява минимална и максимална тежест на изхвърляне в грамове. Указания максимален тест е общият грамаж на хранилката със захранка в нея.

Обикновено на бланките има следната маркировка:
    • Ultra Light Picker “bomb”- предназначен за риболов с бомб „олово“ тежести или малки хранилки до 30 гр. с дължина 2,4 м. До 3 м. И комфортна дистанция на риболов до 20-25 м. За риболов на дребни риби .
    • Light Feeder – 3 м. до 3,6 м. с акция до 30-40 гр. За риболов на близка до средна дистанция 25-40 метра при риболов на малки и средни риби.
    • Medium Feeder – 3,3 до 3,9 метра с акция 50-75 гр. за риболов на средни дистанции от 35 до 50 метра. в езера и слаби течения.
    • Medium-Heavy Feeder – 3,6 – 3,9 метра с акция 70-90 гр. за риболов на средни до дълги дистанции от 45 до 65 метра. в езера и слаби до средни течения.
    • Heavy Feeder – 3,6 до 4,2 метра с акция 90-140 гр. подхожда добре за риболов на големи дистанции и риболов в силно течение. Като тук трябва да отбележим ,че много фирми вече предлагат специализирани фидери за риболов на дистанция, специално проектирани за тази задача.
    • Extra Heavy Feeder – 3,9 до 4,5 метра с акция 140-200 гр. подходящи за риболов на много силно течение в големи реки или канали. Също така , за силови замятания с тежки хранилки за свръх големи дистанции над 100 метра.
Забележка: Важно е да се отбележи ,че всяка въдица има някаква пределна комфортна дистанция на ловене. Постигат се разбира се и по-големи дистанции , но от тях страда точността на замятане.

 

 

Строй на въдиците

 

 

 

Строя на въдицата общо взето се определя от начина , по който тя се огъва при прилагане на опън в посока от върха към дръжката.
Най – често срещаните видове строй на въдиците са .
    • Бавен (Slow) – При натоварване се огъва цялата бланка от върха до дръжката (нарича се още параболичен );
    • Среден (Moderate) – при натоварване бланката работи основно от върха до към средата.
    • Бърз (Fast) – при натоварване работи основно горната част на въдицата , примерно  до 1/3 от нея
    • Прогресивен – при натоварване бланката започва да работи от върха и се натоварва постепнно според напрежението което поема.
От строя на въдицата зависи неговата далекобойност „ дистанция на замятане“. Също така и начина , по който обира тласъците на рибата. Типа на строя много влияе на дистанцията на замятане и точността. Бързия строй помага за далечно силово замятане и отлична точност. Средният спомага за катапултирането на хранилката , но точността страда и не се препоръчват силови замахвания. Бавният-параболичен строй е по-специфичен и изисква определен тип мятане , за да можете да постигнете необходимата дистанция и точност.
Прогресивният е смесица от трите по-горни и е най-универсален като употреба.
От строя зависи и ваденето и отработването на тласъците на рибите. При риболов на неголеми риби тази зависимост не се изразява явно, но при риболов на големи и борбени риби е явно изразена. За големи риби най-добре работи параболичния строй . Цялата бланка поема тласъците на рибата и по този начин борбата с трофейните екземпляри е по-равностойна. Прогресивния строй е подходящ при използването на тънки поводи и малки куки във водоеми от затворен тип.

Много често производителите не оказват строя на въдиците. Много от съвременните качествени въдици имат сложен строй( прогресивен ). Какъв е този прогресивен строй? Какво означава? Прогресивният строи се характеризира с различния начин, по който се държи бланката в различните ситуации. При замятане тези въдици работят като фидери с бърз строй и позволяват точни и далечни замятания. При борба с трофейни риби и по-голямо натоварване използват , цялата бланка и се доближават до параболичните въдици като  обират мощните тласъци на силните риби.

Материали , от които са произведени бланките и върховете

Съвременните фидер въдици се изработват от Карбон - Въглеродните влакна са един от най- здравите и най-леки материали. Има разбира се и въдици от стъклопласт , както и комбинация от стъклопласт и карбон – композитен материал.
    • Стъклопласта –фибро стъклото е издръжлив и здрав материал ,но и много тежък.Тези въдици са непретенциозни от към употреба и не изискват особенно внимание при употреба. Такива фидери-въдици в миналото бяха широко разпространени  заради ниската си цена и високата си дуракоустойчивост  , но в настоящото време все повече  отстъпват място на новите технологии и материали.
    • Композитни въдици – смесица от карбон и стъклопласт. Този тип материал комбинира предимствата на двата типа структура. Композитните бланки са универсални , най-често със среден / Moderate/ строй и са разположени в средния ценови диапазон.
    • Карбоновите въдици се характеризират с лекота на бланката , висока чувствителност  и прогресивен строй . Към тях обаче е трябва  да се отнасяме с необходимата предпазливост . Намират се във високия ценови диапазон, който отговаря и на тяхното  качество. От такива въглеродни влакна се правят най-добрите фидер въдици и върхове.

                                                                                                            

Върхове за риболов с фидер

Фидер върховете служат за индикация на кълването,  както плувката например, в риболова на леко. Това ги отличава от другите въдици. .По принцип, различните производители добавят различно количество върхове в основния комплект от 2 до 4 бр. Те се различават по материала , от който са изработени , (стъклопласт или карбон) , количеството водачи, тяхната големина , самата дължина на върха и строя. Върховете с бавен строй са подходящи при риболов на големи риби. Бързите върхове при риболов на дребни риби. Карбоновите върхове се държат по-добре при вятър , а стъкло пластовите улавят и най-лекото попиване на деликатно кълвящите риби. Тяхната твърдост се измерва в OZ 1 oz = 28 гр. Често се среща мнение , че върха трябва да е съобразни с теглото на хранилката която изхвърляме . Това обаче е грешно. Върха основно ни служи за индикация на кълването. При риболова на големи дистанции се използват по-здрави фидер върхове , защото и те участват в „катапултирането“ на хранилката. Специфичното е,че дори с връх с голям oz , кълването се вижда. В повечето случаи рибите на голяма дистанция са по-спокойни и вземат стръвта по-уверено. Много често върховете се чупят при оплитане на влакното около водачите , затова всички начинаещи  трябва да внимават една идея повече. Разбира се производителите предлагат резервни и допълнителни върхове.

 

 

Избор на фидер въдица

При избора на въдица трябва да се предвидят условията при които ще се лови и рибите които са предполагаем обект на риболов. Стоящи води или течение. Дистанции на ловене , риби и т.н.

Най-често използваните фидери са:

    • Риболов на малка дистанция и с леки линии – Пикер/Бомб и Лайт фидер въдици с дължина от 2,4 м. до 3,3 метра и акции от 30 до 40 гр.;

    • Универсален фидер с акция медиум – дължина от 3,3 до 3,9 м тест от 40 до 80 гр; за риболов в езера и реки/канали  със  слабо/умерено течение.

    • Хеви фидер с дължина от 3,6 до 4,2 м. и акция от 90 –до 140 гр. За риболов на голяма дистанция и силно течение в реки и канали.

    • За риболов на големи реки и силно течение екстра хеви фидери с дължина от 3,9 до 4,5 метра с тест от 120 до 180 гр.

    • За риболов на голяма дистанция с тежки хранилки , специално проектирани дистанс фидер с акция 100-150 гр. и дължина 3,9 до 4,5 метра.

 

 

Съвети при окончателната покупка

Необходимо е да се сглоби въдицата и да се разтръска .Не  трябва да се чуват никакви пукания и да е идеално права. Да се провери как са залети  водачите и с какво качество на керамиката са, макародържача и неговия тип . Да се види  дали няма наранявания по бланката и в каква окомплектова се доставя. Колкото по-високо модулен е карбона , толкова по-лека е въдицата и по-бързо застава във изходно положение при разстръскване.

Разбира се всички тези фактори в качеството са свързани и с ценовата категория на фидера. В днешно време при така бързо развиващите се технологии дори фидери от средния клас покриват голяма част от търсените параметри. Но, все пак топ продуктите гарантират необходимото качество както за любители, така и за състезатели.

Добрият избор с необходимото качество ще ви достави удоволствие от риболова и правилния риболовен уред за постигане на отлични резултати.

Актуалните ни предложения можете да разгледате ето "тук"

https://www.mftackle.com/VADICI-RODS-ROD/fideri-Feeder-rods

Ако имате някакви допълнителни въпроси за даден модел, ситуация или нещо по-специфично не се колебайте да се свържете с нас. Ние с удоволствие ще отговорим на всички ваши въпроси и ще ви консултираме, за да направите правилния избор. Можете да ни потърсите на телефон :

MFTACKLE | Твоят приятел в риболова!

Автор: Калин Стоянов - Коки

Фейсбук : Kalin Stoyanov

Leave a Comment